معرفی دانشکده

دانشکده علوم پایه و فنی-مهندسی بیجار از مهرماه سال 1393 فعالیت خود را با سه رشته علوم کامپیوتر درمقطع کارشناسی آمار در مقطع کارشناسی و فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد شروع خواهد نمود. این دانشکده در شهرستان بیجار واقع در استان کردستان می باشد.