17 09 2021

روابط عمومی دانشکده بیجار:

اطلاعیه اعطای بسته‌های تشویقی-حمایتی به پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری سال 1401

دانشگاه کردستان به منظور تشویق و حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری سال 1401 که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند، بسته‌های تشویقی-حمایتی در نظر گرفته است. این بسته‌ها در دو قالب کمک‌هزینه تحصیلی ماهیانه و اعطای تسهیلات خوابگاهی رایگان به شرح و شرایط جدول زیر به داوطلبان محترم تخصیص می‌یابد.

تذکر: این بسته‌های تشویقی در سال اول تحصیلی بر اساس رتبه کل کشوری کنکور (بدون اعمال سهمیه) به دانشجو اعطا می‌شود. تداوم اعطای آن در سال‌های بعد، مشروط به قرار گرفتن دانشجو در بین ۱۰% دانشجویان برتر کلاس و عدم مشروطی خواهد بود.

  • شرح بسته تشویقی شماره 1: ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان و خوابگاه رایگان یا معادل ریالی هزینه خوابگاه
  • شرح بسته تشویقی شماره 2: ماهانه ششصد هزار تومان و خوابگاه رایگان یا معادل ریالی هزینه خوابگاه
جدول 1: نحوه حمایت از پذیرفته‌شدگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد سال 1401

بسته تشویقی شماره 1

بسته تشویقی شماره 1

بسته تشویقی شماره 2

بسته تشویقی شماره 2

گروه آموزشی داوطلب رتبه کل کشوری داوطلب بدون اعمال سهمیه گروه آموزشی داوطلب رتبه کل کشوری داوطلب بدون اعمال سهمیه
گروه آموزشی ریاضی (رشته‌های مهندسی)  1 تا 5000 گروه آموزشی ریاضی (رشته‌های مهندسی) 5001 تا 10000
گروه آموزشی ریاضی (رشته‌های غیرمهندسی) 1 تا 8000 گروه آموزشی ریاضی (رشته‌های غیرمهندسی) 8001 تا 16000
گروه آموزشی علوم تجربی 1 تا 10000 گروه آموزشی علوم تجربی 10001 تا 20000
گروه آموزشی علوم انسانی 1 تا 4000 گروه آموزشی علوم انسانی 4001 تا 8000
گروه آموزشی زبان 1 تا 1000 گروه آموزشی زبان 1001 تا 2000
گروه آموزشی هنر 1 تا 750 گروه آموزشی هنر 751 تا 1500

 

گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان